Alle dagen druk.... Tegenwoordig is het helemaal "gewoon" dat vanuit de basisschool een verzoek aan de ouders wordt gedaan om hun kind te laten onderzoeken en van medicijnen te laten voorzien omdat het kind zo druk is of zo slecht luistert. Ouders kunnen zich hierdoor echt onder druk gezet voelen. Sommige ouders willen niet aan gedragsregulerende medicatie voor hun kind en komen dan bij mij uit. Zo ook de moeder van Benjamin.

Benjamin is 7 en heeft een zusje van 4 en een broertje van 1. Op school in groep 3 gaf de juffrouw aan dat hij wellicht autisme of adhd zou hebben. Benjamin is daarna onderzocht door een psychologencentrum. Daar vonden ze adhd aannemelijk, maar ze wilden nog geen diagnose stellen omdat hij nog zo jong was. Ze gaven wel het advies om op school het adhd protocol te gaan hanteren. School wil echter liever medicatie en dringt daarop aan. Moeder heeft zich goed ingelezen in de materie en de nodige hulpmiddelen aangeschaft, zoals een wiebelkussen etc. Ook een duidelijk schema wordt nu gehanteerd. Benjamin vindt school gelukkig leuk en gaat er graag heen. Maar hij moet heel vaak nablijven. Op maandagochtend stuitert hij bijna en op zaterdagochtend is hij heel relaxt. Hji is faalangstig op het spellen van woorden. Na een gesprek van een uur wordt voor Benjamin een combinatie samengesteld die heb kan helpen minder ongeduldig te zijn, om zich beter te concentreren en om minder behoefte aan aandacht (hij heeft nogal claimend gedrag). Na 4 weken zijn de eerste veranderingen en verbeteringen zichtbaar, maar uitsluitend thuis. Op school merkt men niets. (School is trouwens om vooroordelen te voorkomen NIET op de hoogte van de Bach remedies die Benjamin krijgt.)

Na twee maanden remedies krijgt moeder tijdens een gesprek op school te horen dat Benjamin daar rustiger is dan eerst. Bij het vrij spelen is hij nog heel druk maar tijdens werkjes gaat het beter en is hij rustiger. Na 10 weken gaat het op school ook supergoed. School is nu wel op de hoogte van de remedies. De combinatie wordt aangepast om hem te helpen zich nog beter te kunnen concentreren. Na 4 weken is het nieuws echt zo verheugend: in de rij lopen gaat veel beter, hij praat met de juf, zoiet contact, het buitenspelen gaat heel goed en hij zit lekker in zijn vel. Moeder is dolblij. Benjamin heeft nog wel faalangst bij onbekende dingen. Daar wordt de remedie op aangepast. Na een paar weken mag Benjamin voor het eerst tussen twee andere kinderen zitten in plaats van apart. Hij is helemaal blij. Na nog een paar weken hebben Benjamin en zijn moeder besloten om te kijken hoe het nu gaat zonder remedies. Ik ben echt dankbaar dat we dit mochten bereiken! 

Copyright Bianca Uittenbogaard